DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Od stycznia 2017 roku w nowootwartym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 rozpoczął pracę Dzienny Dom Opieki Medycznej, w skrócie DDOM. W  ramach  DDOM   pacjenci   mają   zapewnioną   opiekę   medyczną  połączoną  z  kontynuacją  terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz w zakresie procesów poznawczych w tym: świadczenia     zdrowotne,     opiekę     pielęgniarską,     edukację     pacjenta     dotyczącą    samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulacja  procesów  poznawczych,  terapia  zajęciowa,  przygotowanie  rodziny  i  opiekunów   pacjenta do kontynuacji opieki. Pacjentom zapewniamy wyżywienie (dostosowane do stanu zdrowia), zajęcia dodatkowe pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego…

Read More

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością którego reprezentuje Agata Szulc -Prezes, 2) Inspektorem Danych Osobowych jest Gabriela Milc kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością możliwy jest pod  adresem email   iod@eskulapnml.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach leczniczych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia…

Read More

JAKOŚĆ

Uznając, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą w NZOZ Eskulap Sp. z o.o. przyjmuje jakość wykonywanych usług za najważniejszy priorytet i temu podporządkowane są wszelkie działania. Celem istnienia NZOZ Eskulap Sp. z o.o. jest sprawowanie opieki medycznej nad społeczeństwem w zakresie zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia, udzielaniu pomocy w przypadku choroby, urazu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia. Istotą niniejszej polityki jakości jest spełnienie wymagań charakterystycznych dla usług medycznych oraz satysfakcja naszych Pacjentów gwarantowana przez: – dostępność i jakość usług medycznych,– dokładną i prawidłową informację…

Read More

KONTAKT

NZOZ Eskulap Sp. z o. o. 13-300 Nowe Miasto Lub. ul. Grunwaldzka 3A tel: (56) 474 28 40 Miejsce Wewnętrzny Godziny Rejestracja ogólna 300 8:00 – 17:30 Administracja 301 8:00 – 14:00 Punkt poboru krwi 304 8:00 – 13:00 Punkt szczepień / Gabinet zabiegowy 306 8:00 – 13:00 Fax 310 8:00 – 17:30 Fizjoterapia i rehabilitacja 317 8:00 – 17:30 Inne połączenia 320 8:00 – 17:30 tel. kom.: 508 384 365

Read More

O NAS

Przychodnia Eskulap została wpisana do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 13.09.1999 roku. Działalność rozpoczęła 1.12.1999 roku. W grudniu 2001 roku budynek byłej poradni dziecięcej, który przychodnia dzierżawiła został wykupiony od Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Ze względu na stan techniczny obiektu w 2002 roku przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń wewnątrz, a w kolejnym roku dokonano termomodernizacji i uruchomiono kotłownie olejową. Przychodnia została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wsparciu w ramach programu Domino zostały zlikwidowane bariery architektoniczne. Warunki w przychodni…

Read More

USŁUGI

Usługi W przychodni wykonujemy następujące usługi medyczne: USG EKG Spirometria Holter ciśnieniowy (24-godzinny) Badanie poligraficzne Pomiar ciśnienia Pomiar poziomu cukru Pomiar wagi ciała   W przychodni znajduje się defibrylator AED.

Read More

FIZJOTERAPIA

Odzyskaj sprawność pod okiem doświadczonych lekarzy i fizjoterapeutów. W placówce NZOZ Eskulap prowadzimy rehabilitację: – Fizjoterapia w warunkach ambulatoryjnych – Fizjoterapia w warunkach domowych – Rehabilitacja w oddziale dziennym Na świadczenia rehabilitacyjne wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy świadczeń ( w tym odział dziennej rehabilitacji) skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista. W naszej placówce ze wszystkich świadczonych usług można skorzystać w ramach świadczeń zagwarantowanych przez NFZ jak i również odpłatnie. Świadczone przez nas zabiegi: – Kinezyterapia ćw.…

Read More

REJESTRACJA

Poradnia dla dorosłych Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30. Telefonicznie od 7:30 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w. 300 Wizyty domowe: przyjmowane telefonicznie lub przez osoby trzecie przez lekarza do godz. 11-tej. Realizacja zgodnie z umową z NFZ Poradnia dzieci zdrowych Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30. Telefonicznie od 7:30 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w. 300 Poradnia dzieci chorych: Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30. Telefonicznie od 7:30 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w.…

Read More

INFORMACJA CAŁODOBOWA

Pod nr 0 94 340 67 12 oraz pod nr bezpłatnej infolinii 0 800 133 773 można uzyskać informacje dotyczące: Zasad korzystania z całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej. Zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Miejsc wykonywania świadczeń zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Liczby osób oczekujących na udzielenie świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania na świadczenia specjalistyki ambulatoryjnej lub szpitalnej. Dowodów ubezpieczenia, wysokości składki, pozyskania EKUZ. Zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej.…

Read More