DDOM

Świadczenia udzielane w DDOM w okresie realizacji projektu były finansowane ze środków europejskich. Od 01.10.2018r. zgodnie z umową o dofinansowanie, NZOZ „Eskulap” sp. z o .o. ma możliwość udzielania świadczeń w ramach DDOM odpłatnie. Koszt osobodnia wynosi 150,00 zł. (opłata w formie zaliczki) Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób.   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2 Działania projakościowe…

Read More

OBTURACYJNY BEZDECH SENNY

  Jeżeli zaobserwowałeś u siebie: – budzenie się z bólem głowy, – sen nieprzynoszący wypoczynku, – nasiloną senność podczas dnia, – znaczną suchość w ustach po przebudzeniu, – nadmierną drażliwość, – trudności z koncentracją i pamięcią, – zaburzenia potencji u mężczyzn, lub: – bezdechy obserwowane przez osoby trzecie, – głośne nieregularne chrapanie, – nagłe wybudzenia ze snu połączone często z uczuciem braku powietrza, przyspieszonym oddechem czy tętnem, – nadmierną potliwość w nocy, – potrzebę oddawania moczu w nocy, – niespokojny przerywany sen, – czasem problemy z zaśnięciem po przebudzeniach z…

Read More

Ośrodek Tlenoterapii Domowej

Harmonogram Praca w terenie w poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 – 19.00 oraz soboty w godzinach 8.00 – 12.00. Obsługujemy powiaty: nowomiejski, iławski i działdowski Rejestracja Pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza poradni chorób płuc z dotychczasową dokumentacją z leczenia (wypisy ze szpitala, wyniki badań: rtg klatki piersiowej, spirometria, gazometria, EKG itp.). Pacjent jest rejestrowany w kolejce oczekujących na koncentrator, a następnie kwalifikowany  do domowego leczenia tlenem, o czym zostaje powiadomiony telefonicznie przez pracownika Ośrodka. Telefon rejestracji: (56) 474 28 40 wew. 300 Lekarz lek.…

Read More

Poradnia dla dzieci

Poradnia dla dzieci od 0 do 18 roku życia, porady udziela lekarz pediatra lub lekarz rodzinny dzieciom, których rodzice złożyli deklaracje przynależności do danego  lekarza. NAZWA PORADNI LEKARZ TERMINY Poradnia dla dzieci lek.med. W. Suchocki Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek lek. med. A. Dąbrowska Wtorek lek. med. M. Główczewski Piątek lek. med. A.Koloch-Głowacka Poniedziałek Piątek Rejestracja: telefonicznie od 7.30-17.30 lub przez opiekunów od 7.00-17.30, tel: (56) 474 28 40  w. 300

Read More

Poradnia dla dorosłych

Porady udziela lekarz chorób wewnętrznych lub lekarz rodzinny dla pełnoletnich pacjentów, którzy złożyli deklaracje przynależności do lekarza. NAZWA PORADNI LEKARZ TERMINY Podstawowa Opieka Zdrowotna lek.med. J.Szulc Poniedziałek Środa Czwartek Piątek lek. med. W. Malewski Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Zasady rejestracji do lekarzy: od 7.00-17.30  osobiście, przez osoby trzecie: Telefonicznie od 7.30-17.30, tel: (56) 474 28 40  w. 300 Wizyty domowe: przyjmowane telefonicznie lub przez osoby trzecie przez lekarza do godz. 11-tej. Realizacja zgodnie z umową z NFZ.

Read More

Poradnie specjalistyczne

W naszej przychodni funkcjonują następujące poradnie specjalistyczne: NAZWA PORADNI LEKARZ TERMINY Poradnia Alergologiczna chwilowo brak lekarza wtorek czwartek sobota Poradnia Endokrynologiczna lek.med. P.Steczyńska piątek lub sobota Poradnia Neurologiczna specjalista neurolog, dr n. med. Janusz Nowiński wtorek sobota Poradnia Otolaryngologiczna  specjalista otolaryngolog lek. med. Juliusz Bittel środa piątek Poradnia Reumatologiczna specjalista reumatolog, lek. med. Bogdan Byczkowski piątek Poradnia Urologiczna specjalista urolog FEBU, lek. med. Maciej Kuskowski poniedziałek lub piątek Poradnia Rehabilitacyjna specjalista rehabilitacji medycznej lek. med. Małgorzata Sowa środa Poradnia Geriatryczna specjalista geriatra lek. med. Monika Jabłońska poniedziałek

Read More

PORADNIA GERIATRYCZNA

Od dnia 1 lipca 2016 r. w przychodni „Eskulap” działa poradnia geriatryczna. Pacjentów przyjmuje pani doktor Monika Jabłońska. Poradnia jest czynna w czwartek. Szczegóły w rejestracji przychodni i pod numerem telefonu (56) 474 28 40  w. 300 Wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego. Serdecznie zapraszamy!

Read More

UWAGA NA KLESZCZE

Borelioza jest choroba odkleszczową spowodowana przez krętkí z rodzaju Borrelia charakteryzującą zajęciem skóry, stawów, mięśnia sercowego i układu nerwowego Zapobieganie zakażeniu Ważną rolę w profilaktyce zakażeń odgrywa odpowiedni ubiór, zakrywający szczelnie eksponowane części ciała – długie spodnie, koszula, nakrycie głowy, buty za kostkę – i unikanie chodzenia po lasach zwłaszcza w rejonach endemicznych, kontrola całego ciała, wraz z włosami, po powrocie z lasu oraz odpowiednio szybkie i właściwe usunięcie kleszcza. Usuwanie kleszcza: – jak najszybciej – po 3 dniach bytowania w skórze ryzyko zakażenia boreliozą przy zakażonym kleszczu wynosi blisko…

Read More

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Od stycznia 2017 roku w nowootwartym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 rozpoczął pracę Dzienny Dom Opieki Medycznej, w skrócie DDOM. W  ramach  DDOM   pacjenci   mają   zapewnioną   opiekę   medyczną  połączoną  z  kontynuacją  terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz w zakresie procesów poznawczych w tym: świadczenia     zdrowotne,     opiekę     pielęgniarską,     edukację     pacjenta     dotyczącą    samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulacja  procesów  poznawczych,  terapia  zajęciowa,  przygotowanie  rodziny  i  opiekunów   pacjenta do kontynuacji opieki. Pacjentom zapewniamy wyżywienie (dostosowane do stanu zdrowia), zajęcia dodatkowe pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego…

Read More

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością którego reprezentuje Agata Szulc -Prezes, 2) Inspektorem Danych Osobowych jest Gabriela Milc kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością możliwy jest pod  adresem email   iod@eskulapnml.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach leczniczych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia…

Read More