Poradnia dla dzieci

Poradnia dla dzieci od 0 do 18 roku życia, porady udziela lekarz pediatra lub lekarz rodzinny dzieciom, których rodzice złożyli deklaracje przynależności do danego  lekarza.

 

Poradnia dzieci zdrowych:

Lekarz: Sławomir Ogórek – pediatra

Rejestracja: telefonicznie od 7.30-17.30 lub przez opiekunów od 7.00-17.30,
tel: (56) 474 28 40  w. 300

Poradnia dzieci chorych:

Lekarz: Anna Dąbrowska – pediatra
Lekarz: Maciej Główczewski – pediatra
Lekarz: Sławomir Ogórek – pediatra

Rejestracja: telefonicznie od 7.30-17.30 lub przez opiekunów od 7.00-17.30,
tel: (56) 474 28 40  w. 300